Meerjarenplan: De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit en vermindert de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink. Rechters en officieren willen uitstel besluitvorming.

De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit van het rechterlijke werk. Dat wordt mogelijk door de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink te verminderen. Dat staat in het Meerjarenplan van de Rechtspraak (MJP) 2015-2020.

Het MJP heeft de status van voorgenomen besluit, dat het overleg van de presidenten van de gerechten en de Raad voor de rechtspraak op 31 augustus heeft genomen. Afgelopen en begin volgende week zijn personeelsbijeenkomsten waarin de plannen worden toegelicht. Het MJP wordt dinsdag 8 september definitief vastgesteld.


Locaties

Op 32 plaatsen in het land wordt recht gesproken; dat verandert niet. Maar op 7 plaatsen wordt straks volstaan met een uitgebreid pakket van de meest voorkomende rechtszaken: in Alkmaar, Almelo, Assen, Dor-drecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. De huisvesting wordt aangepast. Mensen die terecht staan in complexe strafzaken of partijen die betrokken zijn bij ingewikkelde civiel- of bestuursrechtelijke zaken, zullen sverder moeten reizen. Rechtszaken op het gebied van civiel- en bestuursrecht kunnen vanaf volgend jaar echter ook, met uitzondering van de zitting zelf, steeds vaker via internet worden gevoerd.


Uitgangspunten

De Rechtspraak heeft voor de komende jaren twee uitgangspunten. Het eerste is dat er structureel moet worden geïnvesteerd in rechtspraak van hoge kwaliteit. Het hanteren van professionele standaarden en de vereenvoudiging en digitalisering van de procedures zijn daar belangrijke onderdelen van. De minister van VenJ heeft de wetgeving die voor de vereenvoudiging nodig is, voorgelegd aan het parlement. Ondertussen werkt de Rechtspraak aan de nieuwe digitale procedures.

Het tweede uitgangspunt is dat de financiële ruimte toereikend moet zijn. De Rechtspraak spant zich met deze maatregelen tot het uiterste in. Maar door de taakstelling die het kabinet heeft opgelegd, dreigen er ondanks de maatregelen tekorten te ontstaan. Deze tekorten zijn aanzienlijk lager dan wanneer de Rechtspraak deze maatregelen niet had genomen. De Rechtspraak wil hiervoor een oplossing vinden tijdens de komende onderhandelingen met de minister van VenJ over de financiering in de jaren 2017-2019.  


Protest

De NVvR, vakbond en beroepsvereniging voor rechters en officieren van justitie, maakte op 7  september 2015 middels een persbericht bekend een fatsoenlijke consultatietijd te eisen  voordat de bestuurders in de rechtspraak een besluit nemen over het Meerjarenplan. Het MJP heeft een enorme impact op het functioneren van de rechtspraak en op de medewerkers en de rechters. De Raad voor de rechtspraak en de presidenten willen het plan definitief vaststellen op 8 september as. De protestmanifestaties en de grote onrust in het land tonen aan dat dit plan nog niet rijp is voor besluitvorming, aldus de NVvR.