Nieuws

 • Arbeidsongeschiktheid en de vergoeding van vakantiedagen

  25-09-2015 - Werknemers die voor 1 januari 2012 door arbeidsongeschiktheid te weinig vakantiedagen kregen toebedeeld, moeten die dagen vergoed krijgen (NU.nl 18 september 2015). Meer info
 • Finale kwijting en uitbetalen verlofuren

  08-09-2015 - Indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten om de arbeidsovereenkomst te beƫindigen, worden de afspraken meestal opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst wordt vaak ook een artikel betreffende de finale kwijting opgenomen. Meer info
 • Minder geld voor gebouwen, meer geld voor rechters

  07-09-2015 - Meerjarenplan: De Rechtspraak gaat meer investeren in de handhaving en verbetering van de kwaliteit en vermindert de uitgaven voor bedrijfsvoering en huisvesting flink. Rechters en officieren willen uitstel besluitvorming. Meer info
 • Forse stijging aantal ontslagzaken in juni

  13-07-2015 - Het aantal ontslagzaken lijkt in juni dit jaar, de maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, te zijn toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was deze maand ongeveer 2 keer zo groot als de gebruikelijke maandinstroom. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak. Meer info
 • Forse toename juridische geschillen

  30-06-2014 - Een forse toename wordt verwacht als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid Meer info
 • Arbeidsrecht: nieuwe wet door 1e Kamer

  30-06-2014 - Arbeidsrecht: Ruime meerderheid in Eerste Kamer voor nieuwe wet Werk en Zekerheid Meer info
 • Aftrekbaarheid kosten werkkamer

  30-06-2014 - Hoe zit het ook al weer met de aftrekbaarheid van de kosten van een werkkamer? Een voorbeeld uit de praktijk: Meer info
 • Wetsvoorstel Werk en Zekerheid door Tweede Kamer aangenomen

  18-02-2014 - Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid) Meer info
 • Veranderende wetgeving in concurrentiebeding

  12-02-2014 - Concurrentiebeding in arbeidscontracten van tijdelijke duur in de meeste gevallen niet meer toegestaan. Meer info
 • Indexatie van de alimentatie

  04-02-2014 - Ieder jaar worden op 1 januari automatisch de alimentatiebedragen verhoogd. Dit wordt de wettelijke indexering of wettelijke indexatie genoemd. Voor 2014 is deze vastgesteld op 0,9%. Meer info