Bij Van der Pluijm Advocatuur gaat gedegen juridische bijstand niet noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten.

Het uurtarief bedraagt bedraagt € 190,- per uur te vermeerderen met BTW en 8% kantoorkosten, van welk uurtarief naar gelang uw persoonlijke omstandigheden en de aard van de zaak in overleg met u kan worden afgeweken. Van belang wordt geacht dat u als klant samen met de advocaat in onderling vertrouwen een prettige en vruchtbare samenwerking aan gaat. Om dit te kunnen inschatten is het eerste half uur van het persoonlijk gesprek gratis, zodat u kunt kennismaken met de advocaat en u kosteloos een eerste inschatting kunkrijgen van de haalbaarheid van uw zaak.