Het aantal ontslagzaken lijkt in juni dit jaar, de maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht, te zijn toegenomen. De instroom van nieuwe ontslagverzoeken was deze maand ongeveer 2 keer zo groot als de gebruikelijke maandinstroom. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlopige cijfers door de Raad voor de rechtspraak.Cijfers
Eerdere cijfers leken juist te wijzen op een daling van het aantal ontslagzaken. Van januari tot en met mei stroomden bijna 3.300 ontslagzaken binnen. Dit is ongeveer 20 procent lager dan dezelfde periode in 2014. Nu blijkt dat in de periode van januari tot en met juni, ruim 5.000 ontslagzaken zijn binnengestroomd. Dit is een toename van circa 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Verklaring
Een verklaring voor de stijging is niet onderzocht. Het zou er op kunnen wijzen dat werkgevers voor de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht werknemers wilden ontslaan. Als dit het geval is, lijkt een fors lagere instroom van ontslagzaken in juli voor de hand te liggen.