Bij Van der Pluijm Advocatuur gaat gedegen juridische bijstand niet noodzakelijkerwijs gepaard met hoge kosten. Neemt u bij ons een MKB Abonnement dan lossen wij uw juridische kwesties, één jaar lang, snel en effectief en vooral betaalbaar voor uw op.

De kosten voor het MKB Abonnement zijn afhankelijk van de omvang van uw onderneming:

 

- 0 tot 10 werknemers EUR 500,00 te vermeerderen met BTW

- 11 tot 25 werknemers EUR 750,00 te vermeerderen met BTW

- 26 tot 50 werknemers EUR 1.000,00 te vermeerderen met BTW

- 51 tot 100 werknemers EUR 1.250,00 te vermeerderen met BTW

- 100 of meer werknemers, prijsbepaling in overleg

 

De looptijd van het MKB Abonnement bedraagt 12 maanden. Tot een maand voor de einddatum van het MKB Abonnement kan het abonnement worden opgezegd. Het MKB Abonnement loopt vanaf de dag waarop u de schriftelijke bevestiging van het contract heeft ontvangen van Van der Pluijm Advocatuur of waarop in onderling overleg de ingangsdatum is bepaald. Vindt er geen opzegging plaats, dan wordt het contract stilzwijgende verlengd, telkens weer voor de duur van 12 maanden