Als ondernemer krijgt u te maken met tal van juridische zaken. Grote bedrijven en instellingen beschikken doorgaans over een eigen juridische afdelingen. U, als eigenaar van een MKB bedrijf meestal niet.

Toch is een gedegen en snel juridisch advies onontbeerlijk voor iedere onderneming. Van der Pluijm Advocatuur biedt een uitstekende oplossing hiervoor aan: Het MKB Abonnement:

Voor een vast bedrag per jaar bent u verzekerd van bijstand in juridische zaken door ons kantoor.

 

- bij aanvang van het abonnement een kennismakingsgesprek bij u danwel op het kantoor van Van der Pluijm Advocatuur te Made. Wij leren uw bedrijf beter kennen en kunnen u daardoor gericht informeren over belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en als er toch juridische problemen opkomen hoeft u ons niet meer uit te leggen over uw onderneming.

- desgewenst eenmaal per jaar een gesprek bij u danwel op kantoor van Van der Pluijm Advocatuur

- onbeperkt telefonisch advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via de telefoon

- screening van (Nederlandse) arbeidscontracten

- controleren (juridische quick scan) van (Nederlandse) correspondentie, contracten en andere juridische documenten tot een maximum van 25 pagina's per jaar

- voor zaken die meer diepgang vergen en welke niet onder het MKB Abonnement vallen, wordt een korting op het basis-uurtarief toegepast van 10%. Natuurlijk gaat dit altijd in overleg. Vanaf dat moment vallen de werkzaamheden betrekking hebbend op dat dossier niet meer onder het MKB Abonnement